collage1.png
 

semestrálna práca

Semestrálna práca na tému Obraz doby - a jej fluidum so zameraním na deformáciu ženského tela objemom a dezénom.
Moja hlavná inšpirácia pramenila z 50.rokov, stihová inšpirácia je braná z Cristobala Balenciagu a jeho tvorby v tomto období.
Inšpirované ženami tejto doby a ich vždy dokonalo upraveným vzhľadom. Odev im vždy dodal potrebnú sebadôveru.
Vzory dezénov sú inšpirované maľbou a ťahmi štetca.

 
collage2.png
 
collage3.png
 
collage4.png
 
collage5.png
 

©2019 by losbozikova